25 Χρόνια Χορωδία

Το 2012 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Αλεξάνδρειας και 25 χρόνια ζωής και δράσης των Χορωδιών Αλεξάνδρειας. Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Παιδική Χορωδία του Δήμου Αλεξάνδρειας μέχρι και το τέλος του 2012 οι εκδηλώσεις όλων των μορφών της χορωδίας, παιδική, νεανική, Μελισσάνθη, Αλεξανδρινές Φωνές, αποτυπώνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Υπάρχουν πολύ περισσότερες εκδηλώσεις και άνθρωποι που έχουν συμβάλει σε αυτές από αυτούς που φαίνονται παρακάτω. Δυστυχώς αυτά είναι τα ονόματα που σώθηκαν στα προγράμματα και όσα μπορέσαμε να θυμηθούμε εκτός των προγραμμάτων.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *